עצומה:

לסלק סטודנטים תומכי טרור,
להדיח מתפקידם מי שמעניקים להם גיבוי

על ספסל הלימודים אין מקום למחבלים!

ועד ראשי האוניברסיטאות הודיע כי יתנגד להצעת החוק להשעות סטודנטים שיניפו דגל פלסטין, וכן יסרב להוראת המועצה להשכלה גבוהה לחקור תלונות על סטודנטים התומכים בטרור.

אנו החתומים בזאת – מרצים, בוגרים וסטודנטים, מכלל האוניברסיטאות הפרוסות ברחבי הארץ, מוחים נגד התנהלותו של גוף זה, המתנהג כמונופול וכקרטל פוליטי, מוקיעים את הכרזותיו המקוממות והתלושות מן מהמציאות, ומכריזים בזאת, כי:

 1. פעולותיו הפוליטיות של גוף זה, אינן מייצגות הן לא אותנו, והן לא את המחקר וההשכלה הגבוהה בישראל.
 2. יש להדיח מתפקידם מי שמעניקים גיבוי לסטודנטים תומכי טרור.
 3. אין להעניק מלגה על חשבון המדינה, לסטודנטים החותרים תחת קיומה והפועלים נגדה.
 4. על ספסל הלימודים אין מקום למחבלים!

סקירה בהרחבה:

מטרותיהן של האוניברסיטאות והמכללות בישראל הן מחקר, הוראה, והכשרת דור העתיד. לשם כך, הינן זוכות לקבל מענקים ותקציבי עתק, הן מהמדינה – על חשבון משלם המסים, והן משכר הלימוד (שכ"ל) מהגבוהים בעולם – על חשבון הסטודנטים. מאידך, במסגרת העדפה מתקנת, סטודנטים מהמגזר זוכים למלגות, סבסוד ומימון שכר הלימוד, אף אם הביעו תמיכה בטרור!

ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הינו גוף פרטי שהוקם על ידי הנשיאים, המנכ"לים והרקטורים (נמ"ר) של האוניברסיטאות, ומנסה לחתור תחת הגוף הרשמי של מדינת ישראל – המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). נראה כי ור"ה, יושב אי שם, בתוך בועה, במגדל השן, מורם מעם, מנותק מהמרצים ומהסטודנטים. במקום להתמקד במטרות הנ"ל, ור"ה מתמקד ביצירת פוליטיקה זולה, הנוטה לצד מאוד ברור וקיצוני במפה הפוליטית בישראל.

פעילויותיו הפוליטיות של ור"ה:

 1. החרמת אוניברסיטת אריאל לאורך כעשור, עד שישרה עמו קו.
 2. ב 27/12/2022 (ג' בטבת התשפ"ג) פרסום מכתב נגד השרה אורית סטרוק, חברת מפלגת הציונות הדתית, על כך שיזמה תיקון בחוק איסור הפליה.
 3. ב 23/01/2023 (א' בשבט התשפ"ג) פרסום מכתב נגד שר המשפטים יריב לוין, חבר מפלגת הליכוד, וחבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר מפלגת הציונות הדתית, על כך שיזמו חוקים לתיקון מערכת המשפט.
 4. ב 25/07/2023 (ז' באב התשפ"ג) פרסום מכתב נגד הממשלה, ה"מגנה בכל לשון את ביטול עילת הסבירות ואת הדרך הכוחניות והחד צדדית שבה נקטה הממשלה", וכן קורא ומעודד מפורשות את חברי הסגל להיות "פעילים" ואקטיביסטים בנושא.
 5. ב 25/05/2023 (א' באב התשפ"ג) פרוסם מכתב נגד חברת הכנסת ואלמנת ופצועת הטרור, לימור סון הר מלך, חברת מפלגת עוצמה יהודית. ור"ה הודיעו כי יסרבו להצעת החוק שיזמה להרחיק מהקמפוסים סטודנטים שיניפו דגל פלסטין.
 6. ב 18/10/2023 (ג' בחשוון התשפ"ד), כשבוע לאחר הטבח בדרום, בו החמאס ותושבי עזה עינו, חטפו ושחטו זקנים, צעירים ותינוקות, באשר הם יהודים (מעל 200 נחטפו, מעל 1000 תושבים ומעל 300 אנשי כוחות ביטחון נרצחו), פרסום מכתב נגד יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה (יו"ר המל"ג) השר יואב קיש, חבר מפלגת הליכוד, המביע בו אי אמון. ור"ה הודיעו כי יסרבו למלא אחר הוראתו לברר תלונות על ביטויי הזדהות של סטודנטים ערביים עם מעשי הטבח.

חתימה

  סטודנט/יתבוגר/תמרצהדר'פרופ'

  מאשר את פרסום שמי ופרטיי בחתימות המצורפות לפרסומי עצומההערות:
  בכדי שהעצומה תשפיע, ישנה חשיבות להסכמת פרסום שמות ופרטיי החותמים ולא רק כמותם המספרית.
  מספר הטלפון הנייד לא יפורסם. במידת הצורך ישמש לאימות החתימה. לא יפורסם חותם שאינו ניתן לאימות באמצעות מספר הטלפון.

  אגב, בנוסף על האמור לעיל, לאורך השנים, דו"חות מבקר המדינה מצביעים על חריגות בשכר ראשי האוניברסיטאות וכן על העסקת קרובי משפחה (נפוטיזם) באוניברסיטאות.