עצומה: חינוך שווה לכל ילדי אריאל

לכבוד ראש עריית אריאל – אלי שבירו

בימים אלו, לאחר כחודש של שהייה בבית, חוזרים ילדי בתי הספר והגנים למוסדות החינוך. ישנה חשיבות גדולה לחזרת הילדים לשגרה, גם ברמה הפדגוגית וגם ברמה הרגשית.

אנו, הוריי התלמידים החתומים בזאת, הופתענו לגלות כי מאות!!! ילדי החינוך המיוחד וילדי החינוך הדתי העל יסודי, אשר בעל כורחם נוסעים ללמוד מחוץ לאריאל, לא יכולים להגיע ללימודים משום שעיריית אריאל לא מוצאת את הדרך לאפשר להם הסעות.

בלתי מתקבל על הדעת, כי בכל הישובים בסביבה, הילדים מגיעים לבתי הספר, ורק ילדי בירת השומרון נאלצים לשבת בבית ולהפסיד ימי לימודים.

אנו דורשים כי עיריית אריאל תמצא באופן מיידי פתרון להסעת כלל התלמידים ותאפשר להם לחזור לספסל הלימודים.

    פרטי ההורים

    פרטי הילדים

    הערות והארות